سیستم آموزش

امکانات و قابلیت ها

 • قابلیت تعریف کلاسهای آموزش به تفکیک دوره های مربوطه به صورت نامحدود
 • قابلیت گروه بندی دوره ها و انتصاب آن به پست و چارت سازمانی
 • قابلیت آرشیو دوره های آموزشی از پیش گذرانده شده و کنترل
 • قابلیت تعریف پیش نیازها یا الزامات آموزش هرپرسنل با توجه به پست سازمانی
 • امکان تعریف و نگهداری اطلاعات و سوابق کاری و تحصیلی اساتید
 • قابلیت ثبت ارزشیابی به تفکیک دوره های آموزشی برگزار شده ،سمینارها و اساتید به منظور محاسبه امتیازات و دریافت گزارشات آماری مربوطه
 • قابلیت تعریف پرسشنامه ارزشیابی با امکان طرح سوال و جواب به صورت اتوماتیک
 • امکان تعریف پرونده آموزش به تفکیک پرسنل و ثبت دوره های گذرانده شده مربوط با پست سازمان و یا بصورت مجزا
 • امکان تعریف پارامترهای کاربری در کلیه فرمهای سیستم و به صورت پارامتریک
 • قابلیت ثبت نام دوره های آموزشی از بستر اینترنت و کنترل صحت اطلاعات با شناسنامه آموزشی پرسنل
 • امكان صدور گواهينامه آموزشي دوره هاي گذرانده شده به تفكيك هر پرسنل ويا گروهي
 • امکان تعریف طراحی و دریافت گزارشات خروجی مورد نیاز باتوجه به فرمت دلخواه
 • قابلیت ارتباط ساعات دوره های گذارنده شده با احکام پرسنلی
 • قابلیت مشاهده شناسنامه آموزشی از سامانه ثبت نام اینترنتی در دوره های آموزشی
 • امکان ثبت نام گروهی دوره های آموزشی توسط رابطین آموزش(ثبت نام اینترنتی)
 • قابلیت کنترل ثبت نام دوره های آموزشی با توجه به مهلت ثبت نام و ظریفت دوره
 • قابلیت کنترل صحت اطلاعات مبالغ واریزی و شماره فیش با فایل دریافتی از بانک مربوطه
   

تهیه و طراحی انواع سیستم های نرم افزاری

اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
خیابان شیخ مفید - کوچه سعدی جنوبی
بن بست باربد پلاک 62
کد پستی : 8164764455


تلفکس : 18 - 113 37 366 - 031

info@hesabsazanparsian.com