محصولات مبتنی بر وب / سیستم حضور و غیاب
سیستم حضور و غیاب

امکانات و قابلیت ها

 • امكان تعريف انواع تقويم به صورت روزانه و شيفت
 • امکان تعریف کلیه تقویم های نگهبانی در تقویم
 • امكان ارتباط با سيستم حقوق و دستمزد
 • امكان طراحي و تنظيم گزارشات خروجي به دلخواه
 • امكان ارسال يك نفر به تقويم هاي متفاوت
 • امكان ارتباط با دستگاههاي كارت زن علم و صنعت ،دنياي پردازش و ....
 • امكان تخليه ساعت به صورت اتوماتيك
 • امكان شرط گذاري بر روي گزارشات خروجي
 • قابليت طراحي كليه فرم هاي اداري شامل : فرم مرخصي، مأموريت ، تأييديه كاركرد
 • امكان طراحي سيكل فرآيند گردش بر روي فرمهاي اداري با قابليت پوشش دهي مراحل خاص
 • قابليت تنظيم سطوح دسترسي كاربر به پارامترهاي تعريف شده در هر يك از فرمها با توجه به گردش هر فرم
 • امکان رویت روکش و ریز حضورو غیاب برای کاربر
 • امكان رويت امضاء مدير در گزارشات خروجي فرم ها
 • قابليت اختصاص نام كاربري و كلمه عبور به كارتابل نمايش وضعيت تردد و فرمهاي اداري خود و ارسال شده دیگران در قالب پرونده هاي مجزا
 • قابليت نمايش داشبورد اطلاعاتي از وضعيت پرسنل( مانند مانيتورينگ مجوزهاي صادره در يك روز جهت نمایش به واحد نگهباني)
 • قابليت نمايش وضعيت تردد خود و پرسنل زيرمجموعه در کارتابل
 • امکان رویت گردش فرم های در جریان توسط مسئول سیستم حضورو غیاب
 • اعمال انواع قوانین رده های استخدامی (تمام‌وقت،نیمه‌وقت،پروژه‌ای کارمندی،کارگری)
 • امکان طراحی گزارش پارامتریک توسط کاربر حضورو غیاب
   

امکانات و قابلیت ها

 • امکان مشاهده فرم های ماموریت و مرخصی به صورت گروهی یا انفرادی به صورت مجزا
 • امکان تهیه کارکرد موقت در زمان پرداخت حقوق و تکمیل در زمان مناسب
 • امکان مشاهده نواقص کارکرد و تصحیح بر اساس میزان دسترسی کاربر به همراه قابلیت‌های ویژه برای مدیرسیستم
 • امکان ثبت انواع مجوزهای ورود و خروج و اعمال تغییرات به صورت گروهی جهت تسهیل و تسریع روند کار
 • نمایش مانده مرخصی هر شخص به صورت Online
 • هشدار Online ورود و خروج پرسنل در سازمان
 • گزارش‌های مقایسه‌ای دوره‌ای براساس المان‌های مختلف کارکرد(سالانه،شش‌ماهه،سه ماهه و ماهانه)
 • ارائه گزارش‌و نمودارهای تحلیلی و مدیریتی،آمار پرسنل،سرجمع و میانگین براساس گروه‌ها و واحدهای سازمانی
 • اعطاء یا کاهش انواع پارامترهای کارکرد به صورت دستوری و غیر روال
 • قابلیت تفکیک انواع پارامترهای کارکردی و استخراج گزارشات تجمیعی(انواع اضافه کار،مرخصی و ...)
 • گردش مجوزهای حضور و غیاب بر اساس روالهای گردش سازمانی و حذف کاغذ
 • عدم نیاز به نصب نرم افزار کلاینت بر روی هر یک از کامپیوترهای مورد نظر
 • اعمال آسان تر تغییرات در سیستم
 • یکپارچگی با سیستم کارگزینی و حقوق و دستمزد
 • امکان ارسال فرم ماموریت تایید شده به قسمت مالی جهت پرداخت
 • امکان ایجاد فرم تایید اضافه کار و اضافه کار پیشنهادی مدیر و ارسال به قسمت مالی جهت پرداخت.

تهیه و طراحی انواع سیستم های نرم افزاری

اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
خیابان شیخ مفید - کوچه سعدی جنوبی
بن بست باربد پلاک 62
کد پستی : 8164764455


تلفکس : 18 - 113 37 366 - 031

info@hesabsazanparsian.com